อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP

    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของบริษัท

ลำดับ

                   ชื่อสถานประกอบการ

                    ประเภทสินค้าและบริการ

43

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ● ติดตั้งตู้เหล็กครอบหัวบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้า
● ติดตั้ง Power Meter ที่ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า
●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
● งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
● งานจ้างเหมาค่าแรงปักเสาไฟฟ้า ย้ายแนวสายส่ง

44

บริษัท  อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ● งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงตู้ MDB
● งานปรับปรุง  ตู้ MDB  630  KVA
● งานปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันไฟตกไฟเพิ่ม
●งานติดตั้ง Wiring และ เบรกเกอร์ 630 A
●งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า พร้อมใบรับรอง

45

โรงเรียนบางกอกพัฒนา ● งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
● งานติดตั้งสายดินหม้อแปลง MDB 1000 KVA.

46

บริษัท โอสถสภา  จำกัด ●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
●งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าหม้อแปลง
●งานติดตั้งระบบไฟส่องป้ายและโคมไฟถนน
●ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าถนนรง.อยุธยา
●ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเตาหลอมภายในอาคารผลิตยา
●งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงที่เสา ไฟฟ้าหน้าโรงงาน

47

บริษัท เอส เอ็ม ที ซี จำกัด ●ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

48

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ●รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้
●พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้นของโรงงานควบคุม

49

กรมอุตุนิยมวิทยา ●งานซื้อขายสายไฟฟ้า

50

บริษัท แอล แอล เอส จำกัด ●งานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า

51

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์สาคร ●งานตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า
●เครื่องฉีดพลาสติกชนิด Motor Load Control

52

บริษัท สยามเอ็น พี อาร์ จำกัด ●จ้างเหมาตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า
●งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

53

บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด ●งานติดตั้งโคมไฟแนวรั้วพร้อมไฟส่องป้าย
●งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER

54

บริษัท  สยามกลาสอินดัสทรีย์ จำกัด ●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแสงสว่าง
●งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเตา หลอม
●งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
●งานปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ LAN ที่ Office หัวหมาก
●งานติดตั้งระบบล่อฟ้า

55

บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด ●งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAVE-2000
●งานเปลี่ยน Power  Meter

56

กรมชลประทาน ●งานซื้อขายสายไฟฟ้า
●งานแมกเนติคอนแทรกเตอร์ 3 เฟส

57

บริษัท เอส พี แอล แมชชีนเนอรี่ จำกัด ●งานซื้อขาย  Power  Meter

58

บริษัทเซ็นจูรี่ อินโนเอด จำกัด ●งานซ่อมแซมโคมไฟแสงจันทร์
●งานติดตั้งโคมไฟฟูลออเรสเซนต์

59

บริษัท  อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด ●งานตรวจสอบระบบสายล่อฟ้า
●งานตรวจสอยประสิทธิภาพปั้มลมพร้อม 

60

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ●งานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า

61

บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ●งานตรวจวัดหาค่าประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
●งานตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า ที่ตู้ MDB
●งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
●งานตรวจสอบและให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้าและงานออกแบบ

62

บริษัท  เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ●งาน ติดตั้ง OZONE COOLING TOWER
●งานปรับปรุงเดินระบบสายไฟฟ้า ATS
●งานปรับปรุงระบบท่อน้ำโรงงาน1
●งานติดตั้ง Install Inverters สำหรับ Chiller

63

บริษัทโรงพยาบาลนครธน ●งานติดตั้ง VSD ขนาด 11 Kw.
●งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
●งานติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์  (VSD) ขนาดต่างๆ

64

บริษัท  บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ● ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมกันฝุ่นแมลง     
●งานระบบไฟฟ้า
●งานมอเตอร์ไฟฟ้า "SIEMENS"และอุปกรณ์ปรับความเร็ว
●งานปรับปรุงและติดตั้ง CAP BANK

65

บริษัท  ไทยพลาสติก พี.วี.ซี.  จำกัด ●งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAVE-2000
●งานบำรุงรักษาตู้ MDB

66

บริษัท  ฟลูซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ●งานติดตั้งตู้ Switchgear 6.6 KV.
●งาน Fuse Link 7.2 KV.75 A 40 KA

1    2

  

                       

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 54 หมู่ 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2966-5099  โทรสาร : 0-2966-5088

http://www.crescocorp.com/     E-mail : cresco@crescocorp.com
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Visitors 139052 Times