อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

รับสมัครงาน

   
บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการแบบครบวงจร ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ต้องการบุคลากรเพื่อมารองรับการขยายงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
   
    

ตำแหน่ง : Sales Engineer

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 23  ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office /สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ /มีใบขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 -2 ปี
   

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค

 • เพศชาย
 • อายุ 18 – 30 ปี
 • การศึกษา ปวช. หรือ , ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า  กำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ,Auto CAD ,ประมานราคา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายบุคคล บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
เลขที่ 105 ซอยพิบูลสงคราม 22 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000    

โทรศัพท์

: 02-966-5099

โทรสาร

: 02-966-5088

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-4 M-2901 Y-25151 A-481882

ADD LINE creco 2018