อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ลักษณะการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่ออยู่ในสภาวะใช้โอโซน (1)

 

 

ลักษณะการทำงานของเครื่องซักผ้าเมื่ออยู่ในสภาวะใช้โอโซน (2)

 
คุณสมบัติของก๊าซ โอโซน (O3)
1.  มีกลิ่นคาวปลา สีน้ำเงินเข้ม มีสถานะเป็นก๊าซ ไม่เสถียร
2.  มีความหนาแน่น (Density) เท่ากับ 150% ของออกซิเจน
3.  สามารถละลายน้ำได้ดีกว่าออกซิเจน
4.  สามารถทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation Potential) กับสารอินทรีย์ และ
สารอนินทรีย์เกือบทุกชนิด สูงกว่าคลอรีนถึง 152%
5.  มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง  และเร็วกว่าคลอรีน ถึง 3,125 เท่า
6.  สามารถทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
7.  มีคุณสมบัติในการฟอกสี สลายกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้น กลิ่นต่างๆ
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบโอโซนในการซักผ้า 
ผลประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากการซักด้วยโอโซนด้านพลังงาน
1.  ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการซักผ้า 100%
2.  ลดค่าไฟฟ้าได้ 5-10%
3.  ลดค่าน้ำ 20-40%
4.  ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
5.  ลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องซักผ้า 5-30%
6.  ลดระยะเวลาการอบผ้า 10-20%
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
1.  ลดการใช้สารเคมีได้ 10-30%
2.  ลดปริมาณสารตกค้างในน้ำทิ้งจากการซัก
3.  ลดค่า BOD และ COD ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย
4.  ลดการเผาไหม้ของ Boiler ได้
 
ด้านการทำงาน
1.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากเวลาที่ลดลง
2. สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นเพราะอุณหภูมิในห้องซักผ้าลดลง
3. คุณภาพของผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
4. คุณภาพเนื้อผ้านุ่มขึ้น ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
5. ช่วยถนอมเนื้อผ้าให้อายุการใช้งานนานขึ้น
 
ด้านการบำรุงรักษา
1. ยืดอายุการใช้งานเครื่องซักผ้า
2. ลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
3. รอบในการเปลี่ยนผ้ายาวนานขึ้น
4. ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายของเครื่องอบผ้าเพราะลดเวลาอบ

                                                                                                                              1         2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-75 M-8678 Y-17554 A-474285

ADD LINE creco 2018