อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของบริษัท

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทสินค้าและบริการ

บริษัท โอเปอร์เรชั่น เอ็นเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด

งานติดตั้ง VSD  VSD ขนาด  15  KW.

อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ (บางนา)

งาน VSD ขนาด  55  kW.
งาน Motor ประสิทธิภาพสูง ขนาด 55 KW.

บริษัท ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งานติดตั้งโคมไฟหลอด LED ส่องถนน

โรงแรมแกรนเดอะวิวล์

งานติดตั้ง Chiller เครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง

บริษัท โอสถสภา (อยุธยา) จำกัด

งานติดตั้ง Chiller เครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด

งานติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

งานติดตั้ง Ozone Cooling ในระบบประปา

บริษัท ซีอีไอ อิเล็กทรอนิก  (ประเทศไทย) จำกัด

งานติดตั้ง Ozone Cooling  ขนาด  100 g/hr.

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

งาน Ozone Cooling Tower
งานชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell
งาน VSD  ขนาด 22,3 7 และ 55 kw.

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล  จำกัด

งานติดตั้งอุปกณ์  Air Compressor.

โรงพยาบาลเวชธานี

งานติดตั้ง อุปกรณ์ Chiller 500 Ton.

บริษัท โอสถสภา จำกัด (สาขาหัวหมาก)

งานติดตั้งอุปกรณ์  Chiller ประสิทธิภาพสูง ขนาด 600 ตัน.

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

งานติดตั้งอุปกรณ์ Solar Cell.

บริษัท โตโยต้า จำกัด  (สาขาสุวรรณภูมิ)

งานติดตั้งหลอดไฟ  LED.

บริษัท โอเปอร์เรชั่น เอ็นเนอจี้ จำกัด

 • งานติดตั้ง Bus Bar Tr.AT1-4
 • งานติดตั้ง VSD 15 KW 1  ตัว
 • งานติดตั้ง VSD 15 KW 1  ตัว
 • งานติดตั้ง VSD 15 KW 1  ตัว
 • งานปรับปรุง Panel จำนวน 28 ตู้
 • งานเปลี่ยนชุดควบคุมมอเตอร์
 • งาน Termination Indoor & Box Loop Oli  อาคาร BDG No.2
 • งาน Termination Indoor & Box Loop Oli  อาคาร STG No.2

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

 • งานย้ายตำแหน่ง Cable Ladder
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ
 • งานเดิน Main สายไฟฟ้า Gen 1560 KW. พร้อมรื้อระบบเดิม

บริษัท ซีต้า เทเลคอม จำกัด

 • งานเปลี่ยน Capacitor Bank

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • งานเปลี่ยน Capacitor Bank

บริษัท ฟลูซิเต็มส์ จำกัด

 • งานเดินสายเมน Gen 1415  Kw.
 • งานติดตั้งระบบ Turbo Air Compresure 700 Hp. X 3 SET
 • งานติดตั้งระบบ Turbo Air Compresure 700 Hp.
 • งานเดินสายเมน MV & LV.
 • งานแก้ไขตู้ Swicth Gear 6.6 KV.
 • งานรื้อระบบ Main  Aircomp  โครงการ HONDA
 • งานเดินสายเมน Air Com 250 KW.
 • งาน Circuit Breaker 3200 Amp.
 • งานติดตั้งตู้ Main 3200 Amp ระบบ Generator 1,415 kW.
 • งานเดินสายไฟฟ้า Power Cable ระบบ Generator 1400 kW.
 • งานติดตั้งชุด Switchgear 6.6 KV.และ งานเข้าหัวสาย Switchgear
 • งานเดินสายเมน MV / LV (งาน Thai Standard)
 

Page  1 | 2 | 3

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-115 M-2220 Y-6387 A-463118

ADD LINE creco 2018