อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าของบริษัท

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทสินค้าและบริการ

บริษัท ซีอีไอ อิเล็กทรอนิก (ประเทศไทย) จำกัด

 • งานปรับปรุงตู้ Main ไฟฟ้า และตู้ Panel ไฟฟ้า
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดตู้ MDB
 • งานเข้าหัวสายและ Test สายไฟ
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดตู้ LC07

บริษัท โอสถสภา  จำกัด  ( สาขาหัวมาก)

 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
 • งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าหม้อแปลง
 • งานติดตั้งระบบไฟส่องป้ายและโคมไฟถนน
 • ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าถนนรง.อยุธยา
 • ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเตาหลอมภายในอาคารผลิตยา
 • งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงที่เสา ไฟฟ้าหน้าโรงงาน
 • งานติดตั้งชุด Power Meter
 • งานระบบไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟถนน
 • งานปรับปรุงและติดตั้งชุด TRUSS
 • งาน Thermoscan
 • ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าถนนรง.อยุธยา
 • งานซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator
 • งานร้อยท่อสายพร้อมเปลี่ยนท่อ
 • งานติดตั้งโคม HIBAY
 • งานติดตั้งโคมไฟถนน
 • ติดตั้งระบบ MAIN GLYCOL CHILLER
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร เก็บเอกสาร
 • ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเตาหลอมภายในอาคารผลิตยา
 • งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงที่เสา ไฟฟ้าหน้าโรงงาน
 • ชุดราง Wire Way โครงการขยายกำลังการผลิต
 • งานชุดหลอดไฟ พร้อมบัลลาสต์
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า M.7
 • งานแก้ไข Lighting โรงงาน2  (ห้องเก็บน้ำตาล)
 • งานแก้ไข Lighting โรงงาน2  (ห้อง Mixing 2)
 • งานตรวจสอบ Cap Bank  (ตึกช่างเทคนิค)
 • งานตรวจสอบ Cap Bank  (โรงงาน1)
 • งานบำรุงรักษาตู้ MDB เซ็นรับรองเอกสาร
 • งานปรับปรุงสายเมน Bootter AY-201
 • งานติดตั้งโคมไฟไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์
 • งานติดตั้ง MCCB 800 A พร้อมเดินสายไฟฟ้า THW
 • งานเดินสาย Main ไฟฟ้า บ่อบาดดาล
 • งานติดตั้งเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับระบบ SCADA
 • งานย้ายและติดตั้งเสาไฟฟ้าบ่อบำบัด รง.อยุธยา

บริษัท โอสถสภา  จำกัด  ( สาขาอยุธยา)

 • งานติดตั้งโคมไฟอาคารเศษซาก
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านพักคนงาน
 • งานตรวจสอบและแก้ไจระบบ Generator
 • งานโคมไฟถนนบ้านพักพนักงาน
 • งานติดตั้ง Emergency Light
 • งานติดตั้ง Exit Sign Light
 • งาน PM ตู้ MDB และตู้ MV โรงงาน 1 และโรงงาน 2
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน
 • งานโคมไฟไฮเบย์ โรงงาน 1 และโรงงาน 2
 • งานปรับปรุง Underground เข้าหัวสายพร้อม Test
 • งานเข้าหัวสายแรงสูงพร้อม Magger & Hipot Test
 • งานปรับปรุงระบบคอนโทรลบ่อบาดาล
 • งานแก้ไขหลอดแสงจันทร์ โรงงาน 1 และ โรงงาน 2
 • งานติดตั้งระบบ Switchgear
 • งานตรวจสอบค่าความต้านทานดินแบบ Ground Loop Tester
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง โรงงาน 1
 • งานบำรุงรักษาตู้ MV / MDB โรงงาน 1 และ งานบำรุงรักษาตู้ MV /
 • MDB ห้อง Technical Bullding
 • งานเปลี่ยน Capacitor Unit โรงงาน 1 และ งานเปลี่ยน Capacitor Unit
 • งานเปลี่ยน Control Unit Trip ของAir Circuit Breaker
 • งานตรวจเช็คและปรับปรุงระบบ Fire Alarm
 • งานทดสอบค่าความต้านทานดิน, งานปรับปรุงระบบกราวด์ MDB
 • งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  คลัง E
 • งานเปลี่ยนสาย Control ปั้มน้ำบ่อบาดาล
 • งานติดตั้งระบบ Fier Alam โครงการ AY # 201
 • งานติดตั้ง  Power Meter Main HV.
 • งานแก้ไขโคมไฟ
 • งานปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟฟ้า Hibay BHB 2010
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากตู้ MDB ไปเครื่องปั้มน้ำ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด

 • งานติดตั้ง VSD ขนาด 55 kw.

โรงพยาบาลเวชธานี

 • งานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง
บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด
 • จำหน่าย Capacitor Bank
บริษัท แชมป์เอช จำกัด
 • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท แอสตร้า ดิจิตอล จำกัด
 • งานซื้อขาย  Power  Meter
บริษัท เอเซียเทค จำกัด
 • งานเดินสายสัญญาณ
องค์การเภสัชกรรม
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ
บริษัท  โตโยต้า จำกัด
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
บริษัท  พาวเวอร์กริด คอนซัลแทนท์
 • Inspec of Installation Equipment
บริษัท เพรสซิเดนท์ทอย จำกัด
 • งานบำรุงรักษาตู้ MDB
บริษัท บี .เค.ซิมแม็กซ์  จำกัด
 • ติดตั้งระบบ UPS & Stabilizer
บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 115 KVA.และ22 KVA.
กรมช่างโยธาทหารอากาศ  (ท.อ.)
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้  จำกัด
 • จำหน่าย Capacitor Bank
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
 • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินถนน
 

Page  12 | 3 | 

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-116 M-2221 Y-6388 A-463119

ADD LINE creco 2018