อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้งสินค้าอุปกรณ์VSD

โรงพยาบาลนครธน  ติดตั้ง VSD ที่ AHU   ขนาด 11 kW.

 

 

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด ( อาคารชาร์เตอร์สแควร์ )

 

 

 

ตัวอย่างโครงการที่ติดตั้งอุปกรณ์ VSD.

 

 

 

 

1     2

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-89 M-8692 Y-17568 A-474299

ADD LINE creco 2018