อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า DVD ภาพยนต์ SAVE-2000 ESR LIGHT SAVE
อุปกรณ์ OZONE SYSTEM Cooling Tower Laundry Water  Treatment Air Treatment
มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ VSDมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T5 โคมไฟประสิทธิภาพสูง
CHILLER ประสิทธิภาพสูง CHILLER
อุปกรณ์ HEAT PUMP HEAT PUMP
 
    

โอโซนสำหรับระบบบำบัดอากาศ

( Ozone  For Air  Treatment )

 
 
          ระบบโอโซนสำหรับการบำบัดอากาศในระบบปรับอากาศ ประโยชน์ที่ได้รับ และการแก้ไขปัญหาด้วย การผลิตโอโซน โดยใช้หลอดยูวี โอโซนจะเข้าไป ทำลายเซลล์โปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆ เชื้อรา, สปอร์ของเชื้อรา, แบคทีเรีย, ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เชื้อโรคไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงเป็นเหตุผลที่โอโซนสามารถขจัดกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีขึ้นได้ โดยไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ โอโซนจะเข้าไปขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นโดยตรง โดยปริมาณการใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับเวลาในการใช้ และกำลังการผลิตโอโซนของเครื่องลดกลิ่นบุหรี่ กลิ่นอาหาร กลิ่นอับภายในห้อง โดยโอโซน ทำปฏิกิริยา Oxidation กลิ่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกรณีที่ทางโรงแรม, โรงพยาบาล หรืออาคารสำนักงาน มีการปรับปรุงห้องพัก หรือพื้นที่ทำการก่อสร้างใหม่และเกิดกลิ่นทินเนอร์ จากการทาสี โอโซนก็สามารถกำจัดกลิ่นจำพวก Toxic ก๊าซได้เช่นกัน
 
ความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ของโอโซน
        โอโซน คือ รูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์, สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ทั้งในน้ำและในอากาศ โอโซน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,000 เท่า ในการทำงานนั้น โอโซนจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำการแยกย่อยสลายโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร และสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ โอโซนเข้าไปทำลายผนังของเซลล์ ทั้ง DNA และ RNA ของเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถสร้างเกาะคุ้มกันตัวเองได้
         ทั้งนี้เนื่องจากโอโซนเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร หลังการทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 
การทำงานของโอโซนในระบบบำบัดอากาศ
 
 
คุณประโยชน์ของโอโซน
      1.  โอโซนช่วยในการทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เซลล์โปรตีนที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส
           สปอร์ หรือเชื้อรา จะถูกโอโซนเข้าไปทำลาย ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถ  เจริญเติบโตได้
      2.  โอโซนช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรีย์จะถูกโอโซนเข้าทำลาย ส่งผลให้
           กลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นอับชื้นต่างๆถูกขจัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
      3.  โอโซนช่วยในการสลายก๊าซพิษ โดยจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของก๊าซพิษต่างๆ จนทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูปโอโซนมี
           คุณสมบัติในการฟอกสีปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดการบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งจากโรงงาน
           อุตสาหกรรมเนื่องจากโอโซนมีคุณสมบัติในการฟอกสี และบำบัดน้ำ ทำให้น้ำเสียที่เคยก่อให้เกิด ปัญหามลภาวะทั้งทางน้ำ และอากาศ
           สามารถกลับมาเป็นน้ำที่ใสและมีคุณลักษณะ ของน้ำที่ดีขึ้น ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม
 
คุณประโยชน์ทั่วไป
      1. ฟอกอากาศสลายกลิ่นตกค้างได้ทุกกลิ่น และสลายสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
      2. ทำลายเชื้อรา เชื้อโรค ภายในเครื่องปรับอากาศ รักษาสภาพความสะอาดของแฟนคอยล์
      3. ฟอกอากาศสะอาด เพื่อสูดหายใจได้ออกซิเจนเต็มปอด
      4. บรรเทาอาการภูมิแพ้อากาศ

  

บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
1/64 หมู่ที่ 4 ตําบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัทพ์ : 02-2966-5099 (Auto),  02-966-7017-19

มือถือ : 098-9496691, 083-995-5332

http://www.crescocorp.com/     E-mail : [email protected]    Facebook : Cresco อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน-เพจบริษัท
 
Copyright © 2009. Cresco Corporation All Rights reserved.

Stats T-119 M-8722 Y-17598 A-474329

ADD LINE creco 2018